Seksadvertentiesites kwetsbaar voor uitbuiting van minderjarigen; actie nodig

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Seksadvertentiesites zijn kwetsbaar voor uitbuiting van minderjarigen, actie is dringend nodig.Seksadvertentiewebsites zijn kwetsbaar voor seksuele uitbuiting van minderjarigen, zo concludeert de Harvard Field Lab-groep Tulpafslag.

Zij zijn zelfs dusdanig kwetsbaar, dat de wet regulering sekswerk en de Europese Digital Services Act niet afdoende zullen zijn om seksuele uitbuiting van minderjarigen via seksadvertentiewebsites tegen te gaan.

Field Lab Tulpafslag

Het Openbaar Ministerie heeft het initiatief genomen om met verschillende ketenpartners een multidisciplinaire aanpak te starten op hardnekkige problemen die verband houden met verschillende vormen van mensenhandel. De Field Lab-groep Tulpafslag legde zich toe op de problematiek rondom het online aanbod van seksuele kinderuitbuiting. Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, Terre des Hommes, het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen namen eraan deel.

Afspraak met minderjarige makkelijk

Uit de werkzaamheden van de Field Lab-groep is gebleken dat het betrekkelijk gemakkelijk is om op online platformen een afspraak te krijgen met een minderjarige voor seksuele diensten tegen betaling. Daarnaast is het – uitzonderingen daargelaten – betrekkelijk eenvoudig om een advertentie met deze strekking te plaatsen op seksadvertentiewebsites.

Gedragscode werkt niet

De door de beheerders van enkele websites opgestelde gedragscode met regels om dit te beletten, blijkt in de praktijk weinig nageleefd te worden. Daarnaast biedt die onvoldoende garanties om minderjarigen te beschermen. Zorgelijk genoeg blijkt er binnen de branche tegelijkertijd onvoldoende draag- en daadkracht te zijn om tot een aangescherpte gedragscode te komen die minderjarigen wél beschermt. Er is weliswaar er een aantal welwillende exploitanten, maar zij kunnen het onderling niet eens worden over een nieuwe gedragscode. Ook kunnen zij niet de gehele branche meekrijgen.

Advies

De Field Lab-groep komt daarom tot het advies om mogelijkheden tot verplichte regulering van seksadvertentieplatformen te verkennen. Daarin moeten in ieder geval de volgende elementen worden opgenomen:

  1. Een 100% leeftijdsverificatie aan de hand van een identiteitsbewijs en/of identiteitsvaststellingssoftware.
  2. Nieuwe of gewijzigde advertenties komen niet online voordat moderatie op uitbuiting/minderjarigheid heeft plaatsgevonden.
  3. Meldplicht bij aanwijzingen van minderjarigheid/uitbuiting (bij de politie).
  4. Advertenties gemeld door gebruiker vanwege minderjarigheid/uitbuiting worden direct op non-actief gezet. De websites krijgen een duidelijk zichtbare en herkenbare meldknop.
  5. Plaatsing van een banner op elke website voor bewustwording onder klanten.
  6. Onderwerping van websites aan periodieke controles om naleving van de gedragscode te garanderen.