CKM publiceert in samenwerking met JenV working paper e-protection bij seksueel geweld en mensenhandel

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

E-protection bij seksueel geweld en mensenhandel

Paper


Nog nooit was het voor mensenhandelaren en andere misbruikers zo gemakkelijk om in contact te komen met kwetsbare kinderen en jongeren en controle over ze te houden. In de media verschijnen met regelmaat berichten over jongeren die via het internet gegroomd worden en vervolgens (seksueel) worden uitgebuit. Internet is dé plek om slachtoffers te vinden, te verleiden, te bedreigen, te intimideren en te verkopen.

En zo kan het dat er vandaag de dag meer jongens en meisjes dan ooit op een gemakkelijke manier worden gevonden, misbruikt en uitgebuit.De urgentie om te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat minderjarigen en adolescenten het slachtoffer worden van online geweld en seksuele uitbuiting is dan ook hoog. Ook dienen concrete interventies te worden ontwikkeld om online seksueel geweld en seksuele uitbuiting te stoppen, slachtoffers de hulp te bieden die zij nodig hebben en te voorkomen dat zij opnieuw slachtoffer worden.

Ontwikkeling
Voor de ontwikkeling en uitvoering van deze interventies is een belangrijke rol weggelegd voor diverse stakeholders, zoals de hulpverlening en tech-sector. Om deze reden brengt CKM in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid partners uit het mensenhandelveld en tech-bedrijven samen in drie expertmeetings. Met de organisatie van deze expertmeetings wil CKM bijdragen aan het versterken van de digitale bescherming ter voorkoming van seksueel geweld jegens, en seksuele uitbuiting van, minderjarigen en adolescenten.

Het effectief inzetten van technologie en digitale interventies om slachtoffers te voorkomen en te beschermen

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid volgt hiermee de aanbeveling op van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, die in de meest recente Slachtoffermonitor pleitte om inzicht te verkrijgen in en de bewustwording te vergroten over technologische ontwikkelingen die een rol spelen bij binnenlandse seksuele uitbuiting.

Vanwege de overlappende doelstellingen is in december 2020 besloten om de handen ineen te slaan en in gezamenlijkheid (het CKM en het Ministerie van Justitie en Veiligheid) de drie expertmeetings te organiseren. Deelnemers aan de expertmeetings zijn stakeholders uit de hulpverlening en opsporing, ngo’s uit het mensenhandelveld, tech-bedrijven, de academische wereld en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel zal deze expertmeetings voorzitten.

In samenwerking met Ministerie van Justitie en Veiligheid

Frank Noteboom
14-08-2021

  • spread the word