Pro-ana coaches maken bewust misbruik van meisjes met eetstoornis

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Pro-ana coaches maken bewust misbruik van meisjes met eetstoornis

onderzoek


CKM heeft, aan de hand van eigen onderzoek, een verontrustend beeld opgetekend van pro-anorexiacoaches – coaches die jonge meisjes met een eetstoornis helpen om verder af te vallen. Een deel van de coaches richt zich bewust op deze (minderjarige) meisjes om seksueel expliciet materiaal te bemachtigen, hen te vernederen en om macht uit te oefenen.

De afgelopen jaren is er een groei waar te nemen van zogeheten pro-ana coaches die zich begeven op pro-ana websites; websites waar jongeren die willen afvallen tips en steun zoeken

aldus CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers. ‘Het gaat met name om mannen tussen de 20 en 30 jaar die zich voorstellen als afvalcoach, maar in de praktijk al snel vragen om seksueel getinte foto’s en/of filmpjes, met name van jongeren die kampen met eetstoornissen'.

In sommige gevallen dringen ze ook aan op fysiek contact onder het valse voorwendsel dat ze meisjes zo beter kunnen helpen met afvallen. Dit heeft in de praktijk meerdere malen geleid tot seksueel geweld. Adequate zorg en bescherming ontbreekt. Politiek Den Haag is dan ook aan zet’.

Eric van Furth, bijzonder hoogleraar eetstoornissen bij het LUMC en directeur van GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula: ‘Het gaat om een bijzonder kwetsbare groep jonge vrouwen die door hun eetstoornis verzeild raken in een web van valse beloften, chantage en misbruik, met alle kwalijke gevolgen van dien’.

Sinds dat we onze tussentijdse resultaten via de NOS op 31 mei 2019 naar buiten hebben gebracht konden we binnen enkele maanden na publicatie een enorme stijging zien in het aantal berichten waarin er om een coach gevraagd werd en waarin een coach werd aangeboden. Ceuleers: ‘We kunnen niet nagaan of het hier daadwerkelijk gaat om serieuze berichten van mogelijke slachtoffers en coaches, maar één ding is duidelijk. Dit verdient bijzondere aandacht van politiek Den Haag en de opsporingsdiensten.  Tegelijkertijd zien we dat zeven websites die we hebben onderzocht zijn gesloten en dat er op andere websites concreet wordt gewaarschuwd voor deze afvalcoaches’.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek naar pro-ana coaches doet CKM aanbevelingen aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op drie domeinen: preventie en bewustwording, opsporing en vervolging en vervolgonderzoek. Ceuleers: ‘Een van de belangrijkste aanbevelingen: ontwikkel een online campagne die daadwerkelijk aansluit op de belevingswereld van deze meisjes en jonge vrouwen en versterk het signalerend en beschermend vermogen van professionals die in contact komen met deze kwetsbare groep. Daarnaast kan de minister van Justitie meteen aan de slag met een onlangs aangenomen motie over het ontwikkelen van een online outreach programma. Hiermee kunnen we proactief bescherming bieden aan deze kwetsbare doelgroep. Tot slot pleiten we voor vervolgonderzoek met het doel meer zicht te krijgen op pro-ana coaches en de effectiviteit van ingezette maatregelen te monitoren. Dit zodat we deze schadelijke praktijken kunnen stoppen.’

Samenwerkingspartners
CKM deed, in samenwerking met GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula en Proud2Bme, onderzoek onder 77 meisjes en twee jongens die in aanraking kwamen met een pro-ana coach. Het onderzoek is aangeboden aan de Tweede Kamer. CKM heeft dit onderzoek gedaan in het kader van haar werkzaamheden binnen de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting, waar wij samen met Fier en Defence for Children - ECPAT onderdeel van uitmaken.

In samenwerking met GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

Emma Simons
02-03-2020
Frank Noteboom
02-03-2020