CKM onderzoekt hoe we de aanpak van Criminele uitbuiting in Rotterdam kunnen versterken – Verwacht in sep ’23

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Hoe kunnen we de aanpak van Criminele uitbuiting in Rotterdam versterken?

Onderzoek


Gedwongen worden om drugs te runnen, geld wit te wassen of om spullen te stelen. Uit onderzoek naar de aard en omvang van criminele uitbuiting in Rotterdam blijkt dat veel meer Nederlandse minderjarigen hieraan ten prooi vallen dan dat de officiële registraties laten zien. CKM verkent hoe we meer zicht kunnen krijgen op deze jonge slachtoffers en hoe de aanpak op en rondom onderwijsinstellingen kan worden versterkt.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek moet leiden tot meer zicht op de aard en omvang van criminele uitbuiting van minderjarigen in Rotterdam. Daarnaast wordt kennis verzameld over de uitdagingen die basisscholen, middelbare scholen en andere stakeholders ondervinden bij het aanpakken van dit probleem en de kansen die zij zien om de aanpak van criminele uitbuiting binnen het onderwijs in Rotterdam te versterken.

Methode
Voor het onderzoek is een online vragenlijst afgenomen onder veiligheidscoördinatoren in het onderwijs. Daarnaast worden er interviews gehouden met deze veiligheidscoördinatoren, met bestuurders van scholen en met externe stakeholders die betrokken zijn bij de veiligheid en preventie op en rondom scholen, zoals de wijkagent, stichting Halt, jongerenwerk, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg. In die interviews wordt verder ingegaan op de problematiek en staan de uitdagingen en kansen in de aanpak van criminele uitbuiting centraal.

Looptijd: 2022-2023
Samenwerkingspartner(s): Onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam.
Resultaten: Publicatie van het onderzoek wordt in de eerste helft van 2023 verwacht.


  • spread the word