Online hulpplatform ‘Keerpunt’ live!

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Online hulpplatform 'Keerpunt' voor jongeren die betrokken raken bij criminaliteitOp 20 februari 2024 is het landelijke online hulpplatform Keerpunt live gegaan. Keerpunt biedt ondersteuning aan slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare jongeren in de criminaliteit.

Het platform, ontwikkeld door Fier en haar teams Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), Spine en Chat met Fier, is een belangrijke ontwikkeling in het vergroten van de veiligheid en bescherming van kwetsbare jongeren. “Keerpunt is ontworpen om laagdrempelige en veilige hulp te bieden, met als doel slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare jongeren in de criminaliteit een uitweg te bieden," zegt kwartiermaker Thris Leito.

Keerpunt komt voort uit een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Noord-Holland Samen Veilig en het CKM, waaruit de noodzaak van een gespecialiseerd online hulpplatform gericht op slachtoffers van criminele uitbuiting bleek. “In de afgelopen twee jaar hebben we met tientallen organisaties, professionals en natuurlijk jongeren zelf gesproken over de opzet en inrichting van het platform. We willen hen ontzettend bedanken voor hun hulp, inzichten en betrokkenheid,” aldus Leito.

.

Het platform rust op drie pijlers:

  1. Een anonieme hulplijn waar slachtoffers (en hun sociale omgeving) laagdrempelig en veilig kunnen chatten met de hulpverleners van “Chat met Fier”. Het hoofddoel hiervan is slachtoffers te ondersteunen en indien mogelijk te begeleiden naar regionale hulpverlening en/of opsporingsinstanties.
  2. Proactieve outreach, waarbij we (potentiële) slachtoffers die zichzelf mogelijk nog niet als slachtoffers identificeren actief benaderen en hen naar het online platform te bewegen.
  3. Een kennisportaal over criminele uitbuiting waar slachtoffers, hun naasten en professionals die in contact komen met deze doelgroep terecht kunnen voor informatie.

Om slachtoffers te helpen en te ondersteunen bij het verlaten van hun situatie, werken we nauw samen met belanghebbenden en instanties die zich dagelijks inzetten voor de doelgroep, op het gebied van preventie, begeleiding en het bieden van toekomstperspectief. Een goede overdracht van anonieme online hulp naar fysieke hulpverlening is van vitaal belang om de veiligheid van jongeren en hun families te waarborgen en verdere betrokkenheid bij criminele activiteiten te voorkomen.

Slachtoffers leiden naar online hulp

"Met Keerpunt willen we niet alleen slachtoffers helpen, maar ook actief potentiële slachtoffers identificeren en naar ons platform leiden voor informatie en hulp," aldus Leito. "In het voorjaar zullen we onder meer een publiekscampagne lanceren die de schrijnende impact van deze problematiek belicht en onder de aandacht brengt bij een breder publiek."

Na de lancering blijven we in nauw contact met het netwerk van partners. We werken verder aan de samenwerking met ervaringsdeskundigen en de doelgroep voor inzichten, perspectieven, online campagnes en content. Daarnaast wordt het platform verfijnd en verrijkt met handige tools voor de doelgroep, professionals en naasten.

Keerpunt kijkt ernaar uit om een waardevolle bijdrage te leveren aan het ondersteunen en beschermen van slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare jongeren in de criminaliteit in heel Nederland. Het project is mogelijk dankzij financiering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer informatie

Samenwerken, kennismaken of behoefte aan meer informatie? Mail naar keerpunt@hetckm.nl.
Meer over dit project.