Onderzoek naar mensenhandel in Groningen

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Onderzoek naar mensenhandel in Groningen

Mee bezig


De Nederlandse gemeenten hebben een grote verantwoordelijk in de aanpak van mensenhandel. Het is daarom essentieel dat beleidsmakers een goed beeld hebben van hoe mensenhandel er in hun gemeente uitziet, en welke specifieke problemen en kansen er zijn voor de aanpak.

Wat is de aard en omvang van mensenhandel in Groningen? Dat weten we op dit moment niet goed.

Naar schatting zijn er in Nederland circa 3.000 Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting, waarvan velen minderjarig. Het merendeel van deze slachtoffers blijft echter buiten beeld van de autoriteiten, en daarmee van hulp en bescherming. Het zicht op criminele uitbuiting is nog troebeler. In officiële registraties komen slechts enkele tientallen slachtoffers van deze vorm van mensenhandel voor, terwijl het CKM onderzoek ‘Kijken met andere ogen’ op een schatting van 2.500 slachtoffers in 13 gemeentes wijst.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft dan ook meermaals opgeroepen

tot meer aandacht voor criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting. De rapporteur wijst daarbij ook op de belangrijke rol die gemeenten hebben in de aanpak van dit fenomeen.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek is een verkenning van de aard en omvang van seksuele en criminele uitbuiting in de gemeente Groningen volgens eerstelijns professionals. Het brengt daarnaast de kansen en knelpunten in kaart in de gemeentelijke aanpak van deze vormen van mensenhandel. Hiervoor onderzoeken we onder andere in hoeverre professionals zich bewust zijn van seksuele en criminele uitbuiting binnen de gemeente, en op welke wijze zij met vermoedens en signalen van slachtoffers omgaan.

Methode

In dit onderzoek verzamelen we op twee manieren informatie. Ten eerste zet de gemeente Groningen een vragenlijst over seksuele en criminele uitbuiting bij eerstelijns professionals. Eerstelijns professionals zijn mensen die binnen hun functie in aanraking kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel, zoals politieagenten, onderwijspersoneel, professionals in de GGZ en medewerkers van het Sociaal Domein. Respondenten die de vragenlijst invullen, krijgen de vraag of zij deel willen nemen aan een verdiepend interview. Deze interviews vormen de tweede informatiebron van het onderzoek.

Looptijd: 2023-2024
Partners: Gemeente Groningen
Resultaten: Publicatie wordt verwacht in 2024