Inbreng CKM voor het commissiedebat over mensenhandel

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Inbreng CKM over het commissiedebat over mensenhandel

Lobby


Op woensdag 17 mei debatteert de Tweede Kamer weer over mensenhandel en prostitutie. De herijking van het programma 'Samen tegen Mensenhandel' is in volle gang. Het CKM is daarin actief betrokken. Voor het debat met staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid wil het CKM Kamerleden niettemin enkele punten meegeven.

Non-punishment verankeren in de wet

Ten eerste wijst het CKM voor het commissiedebat over mensenhandel op het belang van het verankeren van het non-punishmentbeginsel als onderdeel van de modernisering van het mensenhandelartikel in het Wetboek van Strafrecht die nu gaande is. Dit kan eraan bijdragen dat slachtoffers van criminele uitbuiting daadwerkelijk worden beschermd, waardoor zij durven te praten, omdat daders een chantagemiddel (de dreiging met vervolging van het slachtoffer) wordt ontnomen. Lees de volledige inbreng van het CKM op de consultatie voor de modernisering en uitbreiding van art. 273f.

Klanten niet vrijuit

Ten tweede wijst het CKM op het belang om de aanpak van de klanten van slachtoffers van seksuele uitbuiting goed mee te nemen in de wijziging van de Wet Regulering Sekswerk. Een klant die binnen 24 uur melding doet, maar de afspraak ondanks signalen van uitbuiting heeft door laten gaan, moet hierdoor niet vrijuit kunnen gaan, zoals het kabinet nu voorstelt. Lees de volledige inbreng van het CKM op de consultatie voor de wijziging van de WRS.

Online opsporingsstrategie nodig

Ten derde maakt het CKM zich al geruime tijd hard voor een online opsporingsstrategie voor mensenhandel. Vanuit de politie bestaat er een pilot bij seksuele misdrijven en mensenhandel. Het CKM hoopt dat de staatssecretaris duidelijkheid kan geven over de status van de pilot.

Online hulpverlening voor iedereen

Ten vierde wijst het CKM op het belang van anonieme online hulpverlening. Dit soort hulpverlening is van belang voor slachtoffers, maar ook voor het zichtbaar maken van slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. De toegang daartoe moet geborgd worden, zowel voor Nederlandse als niet-Nederlandse slachtoffers.

Blijvende preventie op scholen

Ten slotte wijst het CKM op het effect van preventie en bewustwording op scholen. Samen met het Rode Kruis zijn in het kader van "Mensenhandel (niet) op school" circa 700 onderwijsprofessionals getraind. Zij leerden over het voorkomen en herkennen van mensenhandel. Dit had meer preventieve aandacht en gesignaleerde slachtoffers tot gevolg. Preventie van en bewustwording over mensenhandel op scholen moet op een structurele manier borging krijgen, door het Ministerie van OCW te betrekken en hiervoor middelen vrij te maken.

Het debat vindt op woensdag 17 mei 2023 van 10.00 tot 13.00 uur plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Je volgt het zoals altijd via de livetweets van @Het_CKM op Twitter.

De volledige tekst van de inbreng voor het Commissiedebat Mensenhandel en Prostitutie download je hieronder.politiek


  • spread the word