Bescherm slachtoffers van criminele uitbuiting, veranker non-punishmentbeginsel in de wet

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Veranker non-punishmentbeginsel in de wet

Lobby


Het mensenhandelartikel in het Wetboek van Strafrecht wordt momenteel herzien. Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is om de strafbaarstelling van mensenhandel uit te breiden en te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen daders eerder worden vervolgd, berecht en bestraft en slachtoffers beter worden beschermd.

Zet non-punishment in wet

Het CKM vindt het wetsvoorstel een stap in de goede richting, maar maakt zorgen dat criminele uitbuiting erin vrijwel niet aan bod komt. Het non-punishmentbeginsel krijgt met de herziening van het mensenhandelartikel nog steeds geen verankering in de wet. Ons onderzoek heeft echter uitgewezen dat de strafrechtketen nu niet goed uit te voeten kan met het beginsel. Dat erkennen de organisaties uit de keten zelf ook.

Slachtoffers beschermen om daders te pakken

Bescherming van slachtoffers door middel van het non-punishmentbeginsel is cruciaal voor een goede aanpak van de daders. Met de dreiging van vervolging van slachtoffers hebben daders nu namelijk een effectief chantagemiddel in handen richting slachtoffers. Zolang zij geen bescherming krijgen, gaan de duizenden slachtoffers van deze vorm van uitbuiting nooit praten.

Reactie CKM wetsvoorstel modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel

Meer informatie over de herziening van het mensenhandelartikel en de consultatie lees je hier.

Wil je de hele inbreng op het wetsvoorstel modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel lezen? Je downloadt 'm hier:politiek


  • spread the word