Online hulpplatform ‘Keerpunt’

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Online hulpplatform 'Keerpunt'

Project


CKM werkt in samenwerking met Fier en externe partners aan een tweejarige pilot met als doel het landelijk online hulpplatform ‘Keerpunt’ op te zetten voor slachtoffers van criminele uitbuiting, evenals jongeren die zijn geronseld, het risico lopen geronseld te worden, of gedwongen worden tot (verdere) criminaliteit. Dit platform heeft als voornaamste doel bij te dragen aan de veiligheid en bescherming van slachtoffers en kwetsbare jongeren.

Het hulpplatform rust op drie pijlers:

  1. Een anonieme hulplijn waar slachtoffers (en hun sociale omgeving) laagdrempelig en veilig kunnen chatten met de hulpverleners van “Chat met Fier”. Het hoofddoel hiervan is slachtoffers te ondersteunen en indien mogelijk te begeleiden naar regionale hulpverlening en/of opsporingsinstanties.
  2. Proactieve outreach, waarbij we actief (potentiële) slachtoffers benaderen die zichzelf mogelijk nog niet als slachtoffers identificeren en hen naar het online platform te bewegen.
  3. Een kennisportaal over criminele uitbuiting waar slachtoffers, hun naasten en professionals die in contact komen met deze doelgroep terecht kunnen voor informatie.

Om slachtoffers daadwerkelijk te helpen en te ondersteunen bij het verlaten van hun situatie, zal er nauw worden samengewerkt met diverse belanghebbenden en instanties die zich dagelijks voor de doelgroep inzetten voor preventie, begeleiding en toekomstperspectief en de doelgroep zelf. Een goede overdracht van anonieme online hulp naar fysieke hulpverlening is cruciaal om de veiligheid van jongeren en hun families te waarborgen en hen de nodige zorg te bieden om uit hun situatie te komen en niet verder in het criminele circuit te raken.

Voor de proactieve outreach (pijler 2) werken we samen met Spine, dat zich richt op het actief identificeren van (potentiële) slachtoffers online, hen te waarschuwen voor risico’s en naar het platform leidt voor hulp en bescherming.

Studie

De aanvang van deze tweejarige pilot komt voort uit een haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd door CKM en Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV). Hieruit is gebleken dat een gespecialiseerd platform, gericht op criminele uitbuiting, kan bijdragen aan het signaleren, beschermen en voorkomen van slachtoffers van deze vorm van mensenhandel.

Livegang

Platform Keerpunt is op 20 februari 2024 van start gegaan en wordt daarna gefaseerd uitgebouwd. Het bereiken van de doelgroep door betrokkenheid van partners is voor het portaal van groot belang. Bijvoorbeeld door gezamenlijke campagnes over criminele uitbuiting op te zetten, door het verspreiden van informatie over het platform en de oproep tot hulp. Samen streven we naar het bieden van de benodigde hulp aan jongeren. Een van de geplande campagnes is 'Geldezel? No way!' en wordt gefinancierd door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Bezoek Keerpunt:

Contact

Houd deze pagina in de gaten voor de ontwikkelingen van het online hulpplatform. Behoefte aan meer informatie of een gesprek? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via  keerpunt@hetckm.nl.

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.