Bescherm slachtoffers CU, veranker non-punishmentbeginsel in de wet

https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_dossier.png

Veranker non-punishmentbeginsel in de wet

Lobby


Het mensenhandelartikel in het Wetboek van Strafrecht wordt momenteel herzien. Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is om de strafbaarstelling van mensenhandel uit te breiden en te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen daders eerder worden vervolgd, berecht en bestraft en slachtoffers beter worden beschermd.

Het CKM vindt het wetsvoorstel een stap in de goede richting, maar maakt zorgen dat criminele uitbuiting erin vrijwel niet aan bod komt. Het non-punishmentbeginsel wordt niet wettelijk verankerd, terwijl ons onderzoek heeft uitgewezen dat de strafrechtketen nu niet goed uit te voeten kan met het beginsel en dat zelf ook erkent. Bescherming van slachtoffers door middel van het non-punishmentbeginsel is cruciaal voor een goede aanpak van de daders, die met de dreiging van vervolging van slachtoffers nu een effectief chantagemiddel in handen hebben. Zolang zij niet worden beschermd, gaan de duizenden slachtoffers van deze uitbuiting nooit praten.

Reactie CKM wetsvoorstel modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel

 politiek


  • spread the word