Medische rapportages

Gepubliceerd op 10 april 2019
Medische rapportages

Veel slachtoffers van mensenhandel ondervinden psychische en fysieke gezondheidsschade van de uitbuiting die ze hebben meegemaakt. In de verblijfsrechtelijke procedure van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel is echter nog maar weinig aandacht voor traumatisering.

Het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) kan – op verzoek van het slachtoffer – een medische rapportage uitbrengen. Zo’n rapportage kan uiteindelijk bijdragen aan de geloofwaardigheid van het mensenhandelrelaas, wat de verblijfsprocedure ten goede kan komen. Het CKM en IMMO doen samen een verkennende studie naar de effecten van deze medische rapportages. Dragen ze daadwerkelijk bij? Tegelijkertijd willen we hulpverleners en advocaten laten weten dat zo’n rapportage een mogelijkheid is én we willen de aandacht vestigen op de fysieke en psychische schade die buitenlandse slachtoffers van mensenhandel oplopen.

Looptijd: 2019-2020
Samenwerkingspartner: IMMO (Instituut voor Mensenrechten en Medisch onderzoek)

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns