Aangifte doe je niet

Gepubliceerd op 12 juni 2018
Aangifte doe je niet

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar en zijn netwerk. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

Uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat de grootste groep die seksueel uitgebuit wordt, Nederlandse meisjes zijn tussen de 12 en 17 jaar. Dit zijn naar schatting 1.320 meisjes per jaar, gemiddeld 2 à 3 per middelbare school. Hoewel precieze cijfers ontbreken blijkt dat de aangiftebereidheid onder deze groep laag ligt. ‘De verklaring van het slachtoffer speelt een belangrijke rol in het succesvol vervolgen van mensenhandelaren’, vertelt Noteboom. ‘Dit onderzoek brengt in beeld wat nodig is om de aangiftebereidheid te verhogen zodat mensenhandelaren hun straf niet ontlopen.’

Politie neemt het voortouw
Op basis van het onderzoek heeft het CKM vier aanbevelingen gedaan om de aangiftebereidheid te verbeteren. De eerste gaat in op een betere uitleg van de wettelijke definitie van mensenhandel omdat slachtoffers zichzelf vaak niet als slachtoffer zien. De tweede en derde aanbevelingen gaan over de angst en welke middelen voor en tijdens het strafproces ingezet kunnen worden om het slachtoffer te beschermen. Tot slot beveelt het CKM aan om de strafprocedure structureel minder belastend te maken. In navolging van het buitenland moet gekeken worden naar de mogelijkheid om een forensisch psycholoog in te zetten om het slachtoffer te horen en moet er ook gewerkt worden aan het verkorten van de duur van het strafproces.

Proeftuin
De politie heeft op basis van het rapport aangekondigd op korte termijn aan de slag te gaan met de laatste drie aanbevelingen in samenwerking met het Openbaar Ministerie en het CKM. ‘Als slachtoffers van mensenhandel zich niet melden bij de politie, blijven mensenhandelaren op vrije voeten, met alle consequenties van dien voor de slachtoffers’ zegt Monique Mos hoofd Operatiën Eenheid Den Haag van de Nationale Politie ‘Ook wij willen dat meer slachtoffers zich melden zodat we deze praktijken effectief kunnen aanpakken. Op basis van de bevindingen van dit rapport starten we samen met het CKM een proeftuin om het proces van aangifte beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de slachtoffers. Dat ook het OM hieraan wil meewerken onderstreept alleen maar de urgentie van de problematiek.’ Noteboom: ‘Wij zijn hier heel blij mee, het toont de daadkracht van de politie en het belang van samenwerken in het bestrijden van seksuele uitbuiting onder minderjarigen.’

Download hier het rapport Aangifte doe je niet.

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns