Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel maakt deel uit van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. Deze Coalitie richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en licht verstandelijk beperkte slachtoffers tot en met 23 jaar in Nederland.

We hebben onze krachten gebundeld met Fier en Defence for Children – ECPAT met als doel: structurele verandering bewerkstelligen. Preventie en bescherming van minderjarige slachtoffers staan hierbij centraal, zodat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien zonder te hoeven vrezen voor seksuele uitbuiting. Bij de aanpak zetten we ook in op de vervolging en bestraffing van daders en zoeken we samenwerking met alle relevante (keten)partners.

De coalitie wordt onder meer ondersteund door de Nationale Postcode LoterijAdessium Foundation en de Janivo Stichting.