Home

CKM onderzoekt, innoveert en agendeert mensonterende vormen van uitbuiting in Nederland. We luisteren goed naar wat nodig is, onderzoeken veelbelovende strategieen en werken samen met maatschappelijke spelers om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen.

lees verder
https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/02/icon_section_verhalen.svg

Deze mensen overwonnen uitbuiting


https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/05/Icoon-CKM-Stats-rondje.svg

Harde cijfers achter mensenhandel

Het getal ‘1.300’ gaat om de grootste en meest onzichtbare groep die seksueel uitgebuit wordt, te weten Nederlandse meisjes tussen 12 en 17 jaar. Maar eigenlijk staat dit getal symbool voor álle slachtoffers van mensenhandel in Nederland, en dat zijn er naar schatting jaarlijks meer dan 6000.

onze aanpak